0 Список сравнения
0 Избранные товары
0
18:47:35 - 04.04.2020
Распечатать

Концентрат амінокислотно-біогенний, марка АБК forte

Артикул: 000000305
Эксклюзив
Картинка Концентрат амінокислотно-біогенний, марка АБК forte  магазин Minar.com.ua
Концентрат амінокислотно-біогенний, марка АБК forte
Картинка Концентрат амінокислотно-біогенний, марка АБК forte  магазин Minar.com.ua
В наличии
Цена:
1 600 грн.
или
12:46:29 - 23.03.2020
Описание

КОНЦЕНТРАТ АМІНОКИСЛОТНО-БІОГЕННИЙ

Марка АБК forte

 

 АБК банер.jpegСклад: 1 дм3 розчину містить (не менше ніж): аспарагінової кислоти 1500 мг; треоніну 150 мг; серину 150 мг; глютамінової кислоти 1400 мг; гліцину 700 мг; триптофану 200 мг; аланіну 900 мг; валіну 600 мг; метіоніну 200 мг; ізолейцину 350 мг; лейцину 850 мг; тирозину 350 мг; фенілаланіну 50 мг; гістидину 50 мг; лізину 300 мг; аргінін 50 мг; проліну 950 мг; азоту 2000 мг; фосфору 100 мг; калію 300 мг сірки 500 мг; кальцію 2,0 мг; марганцю 4,0 мг; кремнію 5,0 мг; заліза 350 мг; магнію 35 мг; міді 0,4 мг; цинку 1,5 мг; молібдену 0,01 мг; селену 0,05 мг; бору 50 мг; кобальту 0,005 мг; кислот карбонових низькомолекулярних 0,07 моль; вуглецю меланоїдінів та гумусових речовин 2000 мг; пектинів 600 мг.

Препаративна форма – розчин.

Основні фізико-хімічні властивості рідина темно-коричневого кольору з масовою частка механічних домішок не більше 0,2%, рН 9-11.

Хімічні групи:

амінокислоти – похідні карбонових кислот, у яких один або декілька атомів водню у вуглеводневому радикалі заміщені на аміногрупу (-NH2). Будівельний матеріал усіх білкових сполук. Беруть участь у синтезі хлорофілу, фітогормонів, ферментів тощо. У рослин визначають хід усіх ростових процесів та їх стресостійкість.

аспарагінова кислота – стимулює проростання насіння; вихідний матеріал для треоніну, метіоніну, ізолейцину и лізину, нуклеотидів; джерело органічного азоту; бере участь у формуванні заряду білкової молекули.

треонін – стимулює проростання насіння; визначає гідрофіль-ність білків; регулює механізм захисту під час стресу та роботу відкривання-закривання продих за високих температур.

метіонін – стимулює проростання насіння; посилює ріст коренів; регулює відкривання-закривання продих; посилює процеси запилення та зав’язування плодів, оптимізує водообмін; регулює утворення етилену; попередник гормонів росту.

лейцин;ізолейцин – посилює стійкість рослин до жари, посухи та «засолення» (сольового стресу); підвищує життєздатність пилку, впливає на гідрофобність білків.

глутамінова кислота – стимулює проростан- ня насіння, ріст рослин, синтез хлорофілу; покращує запилення; компонент білку; активатор механізмів протистояння патогенам.

гліцин – сприяє росту тканин, синтезу хлорофілу, вітамінів, цитохромів (транс-портери електронів в процесах внутрі-клітинного дихання, фотосинтезу, фосфо-рилювання тощо); покращує смак плодів.

аланін – посилює холодостійкість; стимулює синтез хлорофілу; підвищує стійкість рослин до посухи, суховіїв; регулює відкривання-закривання продих; оптимізує водообмін.

валін – попередник ауксину; підвищує стійкість рослин до посухи а суховіїв, життєздатність пилку; посилює формування насіння та смакові властивості плодів.

тирозин – входить до складу білків; покращує проростання пилку; посилює стійкість рослин до жари, «засолення» (сольового стресу).

фенілаланін – впливає на гідрофобність білків та товщину стінок клітин; активізує проростання насіння та процеси запилення.

гістидін – входить до складу білків; бере участь у формуванні заряду білкової моле-кули; регулює відкривання-закривання продих, водообмін; дозрівання плодів.

лізин – стимулює проростання насіння, синтез хлорофілу; посилює процеси запилення та зав’язування плодів; підвищує стійкість рослин до посухи та суховіїв; бере участь у формуванні заряду білкової молекули.

аргінін – входить до складу білків; бере участь у формуванні заряду білкової молекули; посилює холодостійкість та розвиток кореневої системи; стимулює синтез хлорофілу, алкалоїдів  та гормонів зв’язаних з цвітінням і плодоношенням, підвищує стійкість рослин до «засолення».

пектини – гетерогенна група полісахари-дів, які входять до складу клітинних стінок рослин та міжклітинного простору (до 52 % маси клітин становлять пектини). Їх основною функцією є утримання тургору, підвищення посухостійкості рослин та сприяння тривалому зберіганню плодів та овочів. Крім того пектини здатні взаємодія-ти з білковими антигенами та стимулювати гормональний імунітет рослини-господаря.

меланоїдіни – комплекс легкодоступних для рослин та мікроорганізмів органічних сполук з високою енергетикою та біологічною активністю. Завдяки своїй будові та властивостям вони виконують ряд фізіологічних функцій і виступають фактором стійкості ланцюгів метаболічних реакцій, зокрема: акумулятивну; транспортну; протекторну; регуляторну. При взаємодії з амінокислотами, пектинами, карбоновими кислотами меланоїдіни підвищують в’язкість клітинного соку, що значно покращує морозо- та посухостійкість рослин.

карбонові кислоти – органічні сполуки, похідні вуглеводнів, в яких один або кілька атомів водню заміщені на карбоксильну групу (-СООН). Невід'ємний компонент будь-якої рослинної тканини. Основні функції в рослині:

·       вихідний матеріал для ресинтезу вуглеводів, амінокислот, жирів, ферментів;.

·       забезпечення стійкості рослин до фізіологічних хвороб;

·       участь у регулюванні рН середовища і підтримці буферних властивостей клітин-ного соку

·       найважливіший проміжний продукт процесу дихання (цикл трикарбонових кислот);

·       забезпечення взаємозв'язку в пере-творенні вуглеводів, білків і жирів (Гліоксилатний цикл);

·       запасна і транспортна форма фотоасимілянтів;

·       забезпечення набухання біоколоїдів, надходження води в незрілі плоди, створення смакових якостей продукції.

біогенні елементи – елементи, необхідні рослинному організму для побудови і життєдіяльності клітин та органів. За їх функціональної ролі поділяються на:

·       органогени – хімічні елементи, що становлять основу органічних сполук (С, Н, О, N, Р, S, Se);

·       елементи регулювання фотосин-тетичного, водно-сольового обміну та мембранного транспорту (Na, К, Ca, Mg, Сl);

·       мікроелементи - біологічно активні атоми центрів ферментів, гормонів (Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, B, Si).

Фізіологічний вплив на рослину: природний енерген з вираженими власти-востями стимулятора росту, антидоту, адаптогену та імуномудулятору. Вуглеводно-пептидний біорегулятор, який активно впливає обмін речовин, регулює фізіологічні та морфогенетичні програми росту і розвитку рослинного організму. Завдяки своїй молекулярній структурі концентрат амінокислотно-біогенний безперешкодно проникає в насіння та клі-тини рослин де повністю метаболізується.

Вимоги безпеки. препарат належить до мало небезпечних хімічних сполук IV клас небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.007. Не утворює токсичних сполук з іншими речовинами в повітряному середовищі та стічних водах. Не належить до горючих та вибухонебезпечних сполук (ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО4589-84)).

Термін придатності – 3 роки.

Умови зберігання – у тарі виробника в критих складських приміщеннях, обладна-них загальною вентиляцією за температу-ри від - 5°С до + 35°С, відносній вологості повітря 80%.

Концентрат амінокислотно-біогенний виготовлено на виробничих потужностях ЗАТ «Бєлнафтосорб» (Білорусь) згідно ТУ У 20.1-40190568-001:2017.


культура фаза розвитку дози застосування
ОЗИМІ ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
пшениця насіння 0,3 – 0,5 л/т
кущіння - початок стеблування 0,4 – 0,8 л/га
кінець колосіння - початок цвітіння 0,4 – 0,8 л/га
початок наливу 0,4 – 0,6 л/га
ячмінь насіння 0,3 – 0,5 л/т
кущіння - початок стеблування 0,6 – 0,8 л/га
колосіння 0,6 – 0,8 л/га
жито насіння 0,3 – 0,5 л/т
кущіння - початок стеблування 0,6 –0,8 л/га
тритікале насіння 0,3 – 0,5 л/т
кущіння - початок стеблування 0,8 – 1,0 л/га
РАННІ ЯРІ ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
ячмінь насіння 0,3 – 0,5 л/т
кущіння - початок стеблування 0,7 – 1,0 л/га
колосіння 0,6 – 0,8 л/га
пшениця насіння 0,3 – 0,5 л/т
кущіння –
початок стеблування
0,7 – 1,0 л/га
колосіння 0,6 – 1,0 л/га
овес насіння 0,3 – 0,5 л/т
кущіння - початок стеблування 0,7 – 1,0 л/га
ПІЗНІ ЯРІ ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
кукурудза, насіння 0,5 – 0,7 л/т
2-4 листки 0,4 – 0,5 л/га
6-9 листків 0,5 – 0,8 л/га
викидання волоті 0,4 – 0,6 л/га
просо насіння 0,3 – 0,5 л/т
кущіння 0,7 – 1,0 л/га
сорго насіння 0,5 – 0,7 л/т
2-5 листки 0,4 – 0,5 л/га
6-10 листків 0,5 – 0,8 л/га
рис насіння 0,5 – 1,0 л/т
кущіння 0,7 – 1,0 л/га
викидання волоті 0,4 – 0,8 л/га
гречка насіння 0,5 – 0,7 л/т
початок бутонізації 0,5 – 0,8 л/га
ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУР2И
соя насіння 0,5 – 0,7 л/т
сім’ядолі - примордіальні листки 0,4 – 0,5 л/га
бутонізація 0,5 – 0,8 л/га
фомування бобів 0,4 – 0,6 л/га
горох насіння 0,5 – 0,7 л/т
3-5 листків 0,4 – 0,5 л/га
бутонізація 0,5 – 0,8 л/га
квасоля насіння 0,5 – 0,7 л/т
3-6 листків 0,5 – 0,7 л/га

культура фаза розвитку дози застосування
КОРЕНЕНПЛОДИ
цукрові буряки сім’ядолі 0,2 – 0,4 л/га
2 – 4 пара листків 0,3 – 0,4 л/га
змикання рослин в рядку 0,4 – 0,6 л/га
змикання міжрядь 0,5 – 0,7 л/т
2-га фунгіцидна обробка 0,4 – 0,6 л/га
морква 3 – 4 листки 0,3 – 0,4 л/га
6 – 7 листків 0,4 – 0,6 л/га
БУЛЬБОПЛОДИ
картопля насіння 0,8 – 1,0 л/т
стеблування 0,5 – 0,8 л/га
бутонізація 0,7 – 1,0 л/т
цвітіння 0,7 – 1,0 л/га
ОЛІЙНІ КУЛЬТУ2РИ
соняшник насіння 0,3 – 0,5 л/т
2 – 4 пара листків 0,4 – 0,6 л/га
6 – 10 пара листків 0,6 – 0,8 л/га
ріпак насіння 0,3 – 0,5 л/т
2 – 4 листки 0,4 – 0,6 л/га
стеблування 0,5 – 0,8 л/га
бутонізація 0,5 – 0,8 л/га
цвітіння 0,5 – 0,8 л/га
ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ
розсадний метод насіння 0,05 – 0,1% розчин
полив розсади 0,05 – 0,1% розчин
висадка розсади 0,05 – 0,1% розчин
активний ріст 0,3 – 0,5% розчин
бутонізація–цвітіння 0,3 – 0,5% розчин
ріст плодів 0,3 – 0,5% розчин
безрозсадний метод насіння 0,05 – 0,1% розчин
3 – 4 справжніх листків 0,3 – 0,5% розчин
активний ріст 0,3 – 0,5% розчин
бутонізація–цвітіння 0,3 – 0,5% розчин
ріст плодів 0,3 – 0,5% розчин
ПЛОДОВО-ЯГІДНІ КУЛЬТУРИ
плодові
яблуня, груша, айва, персик, абрикос, слива набубнявіння бруньок–рожевий бутон 0,3 – 0,5% розчин
формування плодів 0,3 – 0,5% розчин
ріст плодів 0,3 – 0,5% розчин
дозрівання–закладка квіткових бруньок 0,3 – 0,5% розчин
ягідники
смородина, аґрус, малина зелений конус – розпускання бруньок 0,3 – 0,5% розчин
витягування суцвіть – початок цвітіння 0,3 – 0,5% розчин
полуниця, суниця початок регенерації листків 0,3 – 0,5% розчин
бутонізація – початок цвітіння 0,3 – 0,5% розчин
диференціація квіткових бруньок 0,3 – 0,5% розчин
Описание Концентрат амінокислотно-біогенний, марка АБК forte
Отзывы о товаре
Добавить отзыв
* — Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения
01.08.2018 21:26:29
Препарат реально рабочий , на озимой разница видна на пятый день , посмотрим что получится на выходе
12:46:29 - 23.03.2020
12:46:29 - 23.03.2020
12:46:29 - 23.03.2020
18:47:35 - 04.04.2020